DICKENS CONSULTING

Ledande specialist
inom executive search

Vad skiljer mig från andra?

Resultatinriktad utveckling
Jag driver verklig förändring och tillväxt genom att kombinera expertkunskaper inom rekrytering och organisationsutveckling.
Globalt perspektiv
Med internationell erfarenhet har jag en djup förståelse för mångfald och kulturella dynamiker, vilket gör mig till en idealisk partner för företag med globala ambitioner.
Innovativ tänkare
Jag ser förändring som en möjlighet och bidrar med nya perspektiv och strategier för att driva ditt företag framåt.
Med över 15 års erfarenhet inom search och headhunting har jag etablerat mig som en ledande specialist inom executive search. Min starka försäljningsprofil och naturliga förmåga att förstå människor gör att jag snabbt kan identifiera och bedöma kandidaters potential och affärsvärde.

Som företagsledare inom rekryteringsbranschen har jag utvecklat framgångsrika metoder för att attrahera talanger och utbildat många medarbetare, vilket har bidragit till vår gemensamma framgång. Jag har haft förmånen att delta i flera tillväxtresor där jag bevittnat våra kunder och deras anställda utvecklas och blomstra.

Mellan 2011 och 2020 drev jag framgångsrikt Ability ihop med min mor. Vi lyckades vara ett vinstgivande tjänsteförsäljningsbolag från start till mål och har satt stor prägel i många bolag och deras företagsstrukturer. Efter att vi gick skilda vägar bolagsmässigt 2020, har vi fortsatt att ha ett fint samarbete.
Sedan 2019 har jag haft möjligheten att arbeta med Gebhardt Group och deras nordiska expansion, där jag tillsatt nyckelpersoner och stöttat VD med personalfrågor. Idag har Gebhardt Nordic en projektförsäljning på cirka 400 miljoner SEK i Norden. Jag har även bidragit till betydande företagsuppköp inom branschen.

Min passion ligger i att hjälpa företag, både nationellt och internationellt, med nyetableringar och tillväxtbehov, oavsett om de är akuta eller strategiska. Jag levererar värdefulla strategiska HR-lösningar som driver framgång för både individer och organisationer.

Jag har också examen från IHM och har löpande utbildat mig inom KBT/ACT, coachning och olika psykologiska tester för att ytterligare stärka min kompetens inom personbedömning och ledarskapsutveckling.

Mina Specialiteter

1.

Executive Search & Talent Management

2.

Bygga högpresterande team

3.

HR-strategi och affärsutveckling

Mina Konsulttjänster

Executive Search,
Search, bemanning och
interimsuppdrag
 • Djupgående metoder för att hitta och engagera högkvalificerade kandidater.
Talent Specialist Partner
 • Arbetar nära er för att förstå er organisationskultur och långsiktiga mål, vilket säkerställer att rätt talanger anställs.

HR Business Partner Consultant

Strategisk HR
 • Talent Management & Employer Branding
 • Kompetensutveckling och mångfald
 • Ersättning och förmåner
Kommunikation
 • Din profil och dess påverkan
 • Effektiv påverkan och beslutsfattande
Affärsmannaskap
 • Optimera personalstyrkan
 • Effektivisera arbetsprocesserna
 • ​​​​​​​Resultat- och balansräkning ur HR-perspektiv
Ledarskap i förändring
 • Coaching och transformativt ledarskap
 • ​​​​​​​Förändringsledning
AI och HR – Digital kompetensutveckling

Strategisk tillväxtexpert med framgångsrik förvärvsstrategi

​​​​​​​
Som en erfaren konsult med fokus på tillväxt och utveckling är jag stolt över att inte bara vara en expert inom rekrytering och organisationsutveckling, utan också en strategisk partner under företagsförvärv. Jag genomför djupgående due diligence för att säkerställa att potentiella förvärv harmoniserar med din organisations kultur och mål.

Kontakta mig för en framtid av tillväxt

​​​​​​​
Låt oss tillsammans skapa en framtid där din organisation inte bara överlever utan trivs och blomstrar. Kontakta mig för att diskutera hur jag kan bli din strategiska partner inom talanganskaffning och organisationsutveckling.

Tillsammans kan vi göra det omöjliga möjligt.