EXECUTIVE SEARCH

OM EXECUTIVE SEARCH/HEADHUNTING

Executive Search bygger på ett gediget och omfattande kartläggningsarbete som är grundläggande för fortsatt arbete. I varje uppdrag gör vi en kundanpassad research och kartlägger relevanta branscher och företag för att hitta rätt kandidater. Vi arbetar med flera olika kanaler, där det viktigaste är vårt omfattande personliga nätverk.

Vi har lång erfarenhet av Executive Search och ställer höga krav på konfidentialitet, professionalism och lyhördhet. 

Vi jobbar med effektiva processer och i varje uppdrag gör vi en kundanpassad kartläggning av relevanta kandidater som inte bara matchar kravprofil utan även personliga egenskaper, företagskultur och bolagets affärsstrategier. Vi går in på djupet av kandidaternas personlighet och jobbar för att säkerställa en långsiktig rekrytering.
Genom lång erfarenhet av branschen tillsammans med egna erfarenheter av att arbeta i både styrelserum och ledningsgrupper har vi en god förståelse för vad som krävs av en framgångsrik nyckelperson. Vi har ett gediget kontaktnät och har under alla dessa år både byggt upp och bevarat ett värdefullt kandidatnätverk. Vi jobbar dock brett för att finna rätt kandidat och gör på så sätt det möjligt för kunderna att få access till kandidater som kanske ligger utanför de självklara sökområdena. 

Vi hanterar hela processen med diskretion och bevarar en hög konfidentialitet både för kunder och för kandidater. Vi är mycket måna om att känslig information inte läcker ut på något sätt och hanterar detta med yttersta noggrannhet för att göra både kunder och kandidater trygga genom hela processen.
Rekrytering-i-orebroRekrytering-i-orebro
Rekrytering i Örebro