PAT Management

Vår samarbetspartner, PAT Management i Lund, arbetar sedan början av 1990- talet med personbedömning vid urval/rekrytering och utveckling samt psykologisk testning. Samtliga konsulter är psykologer med legitimation och är specialister på personbedömning, psykologisk testning och ledarskapsaudits.

Vidare till PAT Management

StyrelseAkademien

I samarbete med Styrelseakademien utvärderar vi styrelser och rekryterar nya styrelseledamöter. Styrelseakademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag.
Styrelseakademien Sverige har femton medlemsföreningar med totalt 4000 individuella medlemmar och arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.
​​​​​​​

SPOTstress

Vår samarbetspartner SPOTstress är ett företag som fokuserar på kartläggning och stressförebyggande insatser i organisationer. Deras verktyg identifierar orsaker till stress och möjliggör därmed att proaktiva åtgärder kan tillämpas med precision

Vidare till SPOTstress