Outplacement

I företag som står inför svåra omställningar, ställs extra höga krav på att hitta humana och framgångsrika lösningar för att förhindra personligt lidande. Ability tar rollen som en trygg support för såväl chefer som övriga medarbetare i dessa känsliga processer.

ABILITYS OUTPLACEMENT

Är ett individuellt program som helt baseras på företagets och individens bakomliggande förutsättningar, önskemål och situation. Programmet utvecklas i takt med nya krav och situationer. Det material vi använder är anpassat till svensk arbetsmarknad. Metodiken är standardiserad men vi kan även skräddarsy lösningar efter kundens och individens egna behov. Vi ser omställning som en transportsträcka mellan två lägen; det läge individen just nu befinner sig i och ett framtida läge där fokus ligger på att få en ny anställning. Under denna period har individen tillgång till en coach som ger vägledning för att sträckan ska bli så kort som möjligt.

Outplacement-I-orebroOutplacement-I-orebro
Outplacement i Örebro