Rekrytering

Vilken process som används beror på de behov och önskemål som finns i det aktuella fallet. I varje rekryteringsprocess är det viktigt att vi tillsammans med vår uppdragsgivare formulerar en kravprofil som blir målbilden för ett framgångsrikt resultat. Vi behöver också en god förståelse för uppdragsgivarens verksamhet, dess medarbetare och företagskultur. Detta är fundamentalt och bidrar i allra högsta grad till en framgångsrik process.

Vi arbetar med fem processer inom rekrytering:


●  EXECUTIVE SEARCH/HEADHUNTING Läs mer
●  SELECTION/ANNONSERAD REKRYTERING
●  COMBI SEARCH
●  SECOND OPINION
●  RESEARCH

SELECTION/ANNONSERAD REKRYTERING

Innebär att vi tar hand om hela processen. Vi genomför en verksamhetsanalys, formulerar annonstext, presenterar mediaplan, bokar och administrerar annonseringen. Därefter registrerar vi ansökningar, skickar bekräftelse till kandidater, svarar på frågor och hjälper till med urvalet. Efter djupintervjuer och tester tar vi referenser på valda kandidater utifrån vår 360°-metod och därefter presenteras kandidaterna.

COMBI SEARCH

Är en kombination av Selection och Executive search. Processen ger maximal genomlysning av såväl öppen som dold marknad och garanterar ett bredare underlag för att hitta rätt kandidat.
Rekrytering-i-orebroRekrytering-i-orebro
Rekrytering i Örebro

SECOND OPINION

Är lämplig när uppdragsgivaren har annonserat i egen regi och har ett antal slutkandidater där en djupare personbedömning kan underlätta valet. Tjänsten är också lämplig när företaget skall rekrytera internt. Vi kartlägger styrkor och svagheter relaterat till en viss befattning. Second opinion omfattar genomgång av kravprofil, förutsättningar, djupintervju och tester. Därefter kommer referenstagning, muntlig avrapportering till uppdragsgivaren och skriftlig utvärderingsrapport med rekommendation.

RESEARCH

Är en specifik del av hela rekryteringen och innebär hjälp med själva urvalet av kandidater. Detta är en tjänst främst för företag som har interna resurser att hantera resten av processen. Efter en noggrann studie av företagets arbetssätt och kravprofil söker vi upp det antal kandidater som vi gemensamt anser vara lämpligt och presenterar urvalet inom en förbestämd tidsplan.

MED RESPEKT

​​​​​​​Generellt arbetar vi under sekretess i samtliga rekryteringsprocesser och lämnar inte ut uppgifter om vare sig uppdragsgivare eller kandidater utan tillåtelse. All dokumentation förvaras på ett betryggande sätt och följer svensk lagstiftning. Vi vinnlägger oss om att kandidaterna ska känna sig värdigt, vänligt och professionellt bemötta. Som representanter för vår uppdragsgivare har vi stor respekt för sättet att hantera våra kontakter och därmed företagets anseende.