Interim

Interim

Interim innebär i klartext en tillfällig lösning. Många företag och organisationer försätts ibland i olyckliga mellanlägen. Det kan förekomma när en viktig medarbetare lämnar företaget oplanerat eller t ex vid sjukdomsfall där tidsfaktorn inte medger en rekryteringsprocess. Oavsett anledning kan det behövas omedelbara resurser för att fylla utrymmet och återfå balansen i processer och projekt till dess att en fullskalig rekrytering har ägt rum. Snabb tillsättning av en passande kandidat med branscherfarenhet kräver, utöver en gedigen databas med aktuella kandidater, en förmåga att nå ut brett med search och kunskap i hur man hittar den bästa kompetensen för en tillfällig interimlösning.

Vi har en gedigen erfarenhet av kompetensbedömning genom väl utbildade konsulter. Tack vare otaliga rekryteringsuppdrag, coachning och ledarskapskonsultationer har vi kompetens att snabbt analysera ett företags behov för att kunna tillföra relevanta resurser. Vårt nätverk har skapats under 25 år vilket innebär att våra interimkonsulter har gedigen kompetens inom de flesta branscher och nivåer, och de kan snabbt rycka in där det behövs.